UKC Vyžuonų skyriuje:

Birželio 1 d. – liepos 2 d. Kirdeikių plenerų tapybos darbų paroda Šilo g. 6 patalpose.

Vyžuonų bibliotekoje:

Utenos maltiečių senjorų dienos centro siūtų, megztų, pintų, veltų darbų paroda. „Suteik panaudotam daiktui šansą”. Iki birželio 29 d.

iki 2024 m. pabaigos eksponuojama „Žalias skėtis” klubo nario gamtos fotografo vyžuoniškio Jono Janušausko fotografijų paroda „Gamta šalia mūsų”. Kviečiame apžiūrėti parodą!

 

Sudegė Stasio Masionio namas.

Kviečiame padėti atstatyti Pasakų namelį aukojant į bendruomenės sąskaitą LT775014500014000581

Paskirtis: „Stasiui Masioniui"

Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona"

 

2024 Janusauskas fotografijos

Vyžuonų bibliotekoje iki 2024 m. pabaigos eksponuojama „Žalias skėtis” klubo nario gamtos fotografo vyžuoniškio Jono Janušausko fotografijų paroda „Gamta šalia mūsų”. Kviečiame apžiūrėti parodą!

 

VanagasNuo 2024 m. kovo 12 d. seniūno pareigas Vyžuonų seniūnijoje pradeda eiti seniūnas Vytautas Vanagas. Šias pareigas Vytautui Vanagui teko eiti nuo 1995 m. iki 2008 m., todėl seniūno darbas jam puikiai pažįstamas. Vytautas Vanagas gyvena Vyžuonų seniūnijoje, Šiaudinių kaime, todėl puikiai pažįsta Vyžuonas, žino seniūnijos problemas ir rūpečius.

Vytautas Vanagas yra įgijęs veterinaro specialybę. Pastaruoju metu Vytautas Vanaas dirbo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamente, kur jis ėjo vyriausiojo veterinarijos gydytojo inspektoriaus pareigas.

Tikime, kad ilgametė ir įvairiapusė patirtis įkvėps naujiems darbams ir pokyčiams.

Linkime sėkmingų darbų!

1j2024 m. kovo 11 d. minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Utenos rajono savivaldybės apdovanojimu „Metų geradarys“, kuris teikiamas už praėjusiais metais įgyvendintas neatlygintinas iniciatyvas, reikšmingas Utenos krašto bendruomenės gerovei, apdovanota Vyžuonų bendruomenės narė Jolita Bučelienė. Apdovanojimas Jolitai Bučelienei įteiktas už glaudų bendradarbiavimą ir iniciatyvumą, skatinant bendruomenės gerovei reikšmingą kultūrinį laisvalaikį ir turizmą Utenos krašte, įgyvendinant Vyžuonas garsinančius projektus.

Vyžuonų seniūnijoje veikia keturios nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės). Aktyviausiai projektines ir kitas veiklas 2023 m. vykdė vyžuoniškių bendrija „Vyžuona”.

Vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ įgyvendinti projektai:
1. Projektas „Prisėskime kartu su...“, finansuotas iš Socialinės apsaugos plėtojimo programos (10.1.1.15. priemonės) „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“. Projekto lėšomis įrengtas atsiminimų suolelių skveras Vyžuonose ir surengta skvero pristatymo šventė. Įgyvendinto projekto vertė - 1257,55 Eur.
2. Projektas „Vyžuonų saulė“, lėšos skirtos, įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programą. Įgyvendinto projekto vertė - 1000 Eur.
3. Utenos rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo srities projektas „Mes komanda“. Įgyvendinto projekto vertė - 400 Eur
4. Projektas „Vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ veiklos ir plėtros skatinimas“ pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“. Įgyvendinto projekto vertė - 1560 Eur.
5. Projektas „Aukštaitijos žmogui dedikuota H. Orakausko skulptūra „Saulė“ Vyžuonose“ Įgyvendinto kultūrinės veiklos projekto vertė - 8000,00 Eur.
6. Kartu su Utenos regiono vietos veiklos grupe įgyvendintas projektas „Rašytojų kalnelio tvenkinio pritaikymas mėgėjiškai žvejybai įrengiant pontoninį lieptą“, kurio vertė - 8071,00 Eur.
Bendradarbiaujant su Utenos kultūros centro Vyžuonų skyriumi, Vyžuonų seniūnija bei Vyžuonų biblioteka, bendrija rengė įvairias šventes, edukacijas: paminėtos valstybinės šventės, suorganizuotos tradicinės miestelyje kasmet vykstančios šventės, suorganizuoti Kalėdiniai renginiai, tradicinis kasmetinis renginys „Mink į Vyžuonas“, taip pat rengtos įvairios edukacijos vaikams ir suaugusiems.

Narkotikams neNuo 2024 m. vasario 6 d. startuoja Lietuvos policijos pasitikėjimo telefono linija „Narkotikams - NE“.
Telefono numeriu 8 700 60 777 galima pranešti apie žinomus narkotikų platinimo atvejus. Telefono linija veikia darbo dienomis nuo 7 val. iki 20 val.

Gavus tokią informaciją, ji pateks į specializuotą kriminalinės policijos padalinį, kur yra paskirti konkretūs pareigūnai. Jie per vieną darbo dieną atliks pirminį informacijos patikslinimą, patikrins ar policija nevykdo tyrimo dėl tokio asmens ar fakto ir perduos ją atitinkamam policijos komisariatui pagal teritoriją. Nuolat bus vykdoma perduotos informacijos kontrolė, o apie rezultatus bus informuojama visuomenė.
Telefono linijos atidarymu siekiama kelių tikslų:

 • suteikti galimybę bendruomenei (tėvai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, moksleiviai ir kt.) saugiai, anonimiškai pranešti apie neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą ir turėjimą (disponavimą). 
 • nedelsiant reaguoti į gautą informaciją, ją patikrinti ir perduoti tirti į policijos įstaigą pagal nusikaltimo vietą. Jeigu nusikaltimo vieta bus virtuali vieta – darbą tęs Lietuvos policijos virtualūs patruliai. 
 • suburti bendruomenę bendram tikslui – apsaugoti Lietuvos jaunimą (moksleivius). Dažnai tėvai, šeimos nariai, susidūrę su nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, sutrinka, vengia kreiptis į teisėsaugos institucijas, nors ir turi informacijos apie psichoaktyviųjų medžiagų platintojus. Neformaliose diskusijose su tėvų ir mokytojų bendruomenėmis paaiškėjo, kad daugėja nepilnamečių atstovų bei švietimo įstaigų darbuotojų prašymų užtikrinti galimybę anonimiškai informuoti apie narkotinių medžiagų pirkimo ir pardavimo atvejus. Nepaisant to, kad asmenys jau dabar gali anonimiškai pateikti informaciją naudodamiesi policijos elektroninių paslaugų portalu „ePolicija“ ar telefono linija, akivaizdu, jog daugeliu atvejų tėvai susiduria su baime pakenkti vaikui, gėda, nes laiku nepastebėjo problemos (narkotinės medžiagos tiesiog išmetamos, o apie platintojus nutylima).

Kuo skirsis nuo įprastų asmenų pareiškimų, skundų, pasiūlymų ir kitų pranešimų?

 • linija dedikuota specifiškai narkotikų disponavimui (platinimui);
 • į skambučius atsilieps tam tikslui apmokyti darbuotojai;
 • policijos įstaigose tikslingai paskirti pareigūnai;
 • ne vėliau kaip per 1 parą bus imtasi konkrečių veiksmų, susijusių su pranešimu;
 • į linijos veiklos informacijos platinime dalyvaus Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnai ir socialiniai partneriai.

Vaizdo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=jiaEVQODQwc

 

POSUtenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius informuoja, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. maisto produktų dalijimą pakeitė socialinės kortelės, į kurias bus pervedami pinigai, ir asmenys savarankiškai galės apsipirkti ir išsirinkti maisto produktus tuose prekybos centruose, su kuriais Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis.
Utenos rajone: UAB „IKI Lietuva”, UAB „Lidl Lietuva”, UAB „MAXIMA LT”, UAB „Svaita“ parduotuvėse – Taikos g. 47-2, Utenos mieste, A. Musteikio g. 37, Tauragnų mstl., Utenos rajone, o UAB „RIMI Lietuva”  ­–  atvykus į Utenos miesto „Rimi“ prekybos centrą, o kaimo vietovėse gyvenantys turės galimybę ir užsisakyti prekes internetu su pristatymo paslauga (mieste nebus pristatoma).

Nuo 2024 m. sausio 1 d. didėja išmokų dydžiai:

Išmoka vaikui.
Papildoma išmoka vaikui:

 • neįgaliam;
 • gausioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų);

nepasiturinčioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus), kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 352 eurų neįskaičius vaiko pinigų ir 20–40 proc. darbo užmokesčio).

96,25 Eur
56,65 Eur

Socialinė pašalpa:

 • kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėn.
 • kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėn.
 • kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėn.

 

246,40 (1,4 VRP)
211,20 (1,2 VRP)
193,60 (1,1 VRP) 

VRP – valstybės remiamų pajamų dydis. Nuo 2024 m. sausio 1d. – 176 Eur.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad atsižvelgus į Vyžuonų miestelio gyventojo ir Vyžuonų seniūnijos prašymą, bus iškeliami kolektyviniai antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (toliau – konteineriai) iš aikštelės, esančios Tilto gatvėje, Vyžuonų miestelyje. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi, kad dauguma Vyžuonų miestelio gyventojų įsigijo individualius rūšiavimo konteinerius, priėmė sprendimą iškelti konteinerius.

Gyventojai, vis dar neturintys individualių rūšiavimo konteinerių, dėl jų įsigijimo gali kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas“ Klientų aptarnavimo skyrių tel. (8 389) 63 800.

MobilizacijosMokykla

Karo Ukrainoje ir kitų geopolitinių iššūkių kontekste visuomenėje atsirado poreikis žinoti daugiau ne tik apie išgyvenamumą, bet ir, iš visuotinės gynybos perspektyvos, suvokti, koks kiekvieno piliečio vaidmuo valstybės gynyboje.
Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) drauge su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM, siekdami sustiprinti Lietuvos gyventojų žinias ir kurti išorės grėsmėms atsparią visuomenę, 2023 m. spalio 9 d. pristatė informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“, kuri prieinama el. adresu www.MobilizacijosMokykla.lt.

„Mobilizacijos mokykla“ – tai kompleksiniai 1 val. trukmės mokymai, kuriuose informacija pateikta paprastai ir aiškiai. Čia galima įgyti žinių apie priimančiosios šalies paramą, mobilizaciją ir pilietinį pasipriešinimą. Šios trys temos pateikiamos todėl, kad piliečiams reikia žinoti ne tik bazines žinias apie tai, kaip išgyventi karo atveju, bet ir apie tai, kaip funkcionuoja valstybė, ištikus dienai „X“, kokį veiksmą prisiimti gali kiekvienas pilietis. Mokymai yra įgarsinti, vizualizuoti, užduotys pateikiamos lengva žaidybine-kūrybine forma. Pabaigus kursus ir pasitikrinus žinias, sugeneruojamas elektroninis sertifikatas.
Kviečiame apsilankyti www.MobilizacijosMokykla.lt ir mobilizuoti savo žinias!

Plačiau apie piliečių vaidmenį valstybės gynyboje skaitykite https://pasipriesinimas.kam.lt.

Joomla templates by a4joomla