Paminklas laisveiPaminklas Laisvės kovotojams Vyžuonose pastatytas 1935 m. Paminkas skirtas Lietuvos Nepriklausomybei ir Šaulių sąjungos dvidešimtmečiui paminėti. Paminklą suprojektavo ir pastatė Šaulių sąjungos Vyžuonų šaulių kuopos šauliai broliai Žiedai iš Garnelių kaimo.
Paminklo statymo aplinkybės. 1939 m. pavasarį buvo nugriautas senasis Vyžuonų paminklas, stovėjęs gatvių kryžkelėj ir kliudęs viešam judėjimui. Šaulių kuopos vadovybė sumanė pastatyti geresnį paminklą ir tinkamoje vietoje. Buvo sušauktas vietos organizacijų ir vadovų pasitarimas. Vyžuonų šaulių kuopos vadovybė, pažadėjus valsčiaus savivaldybei paremti, apsiėmė atlikti darbą. Sudarytas komitetas: valsčiaus viršaitis P. Keblys, kuopos vadas ats. jaun. ltn. J.Striška, būrio vadas V. Tamošiūnas, šaulių moterų būrio vadė J. Striškienė ir būrio vadas J.Tuskenis. Komitetas rūpinosi lėšomis, projektu ir medžiaga. Per 4 mėnesius paminklas pastatytas. Statymą vykdant ūkio būdu buvo išvengta didelių išlaidų. Paminklo paskirtį nusako iškaltas įrašas „Tautos Didvyriams - Vyžuoniškiai“.

2017 m. paminklas atnaujintas Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos programos lėšomis.

 

Joomla templates by a4joomla