Baniutė Stefanija Baravykienė

Zofija Bartašienė

Algirdas Jonas Indrašius

Leonas Juozelskis

Ona ir Jonas Keraminai

Antanas Masionis

Pranas Nagys

Henrikas Orakauskas

Bronius Radzevičius

Pranas Saladžius

Jonas Stanys

Viktoras Šaučiūnas

Raimundas Šaučiūnas

Elena ir Juozas Straižiai

Algirdas Vyžintas

Antanas Žilinskas


Joomla templates by a4joomla