Vyžuonų Šv.Jurgio bažnyčiaVyžuonų Švento Jurgio bažnyčia - viena iš pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir pirmoji šiaurės rytų Lietuvoje Vytauto laikų bažnyčia. Dr. Jurgis Gimbutas savo studijoje teigia, kad ji buvusi 23-ioji iš eilės Lietuvoje pastatyta bažnyčia. Nežiūrint kai kurių istorikų abejonių, remiantis istori­niais  šaltiniais, bažnyčios pastatymo data laikoma 1406-ieji metai. Gotikinė Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčia, funduota 1406 metais Vilniaus kašteliono Kristino Astiko, buvo išmūryta XV a. pirmoje pusėje pagal tuo metu LDK paplitusį kvadratinio plano trinavės halės su penkiasiene apside modelį.
Vyžuonų bažnyčiai 1522 m. dovanoti keli žemės sklypai. Katalikų bažnyčia minima 1553 m., tačiau jau nuo 7-ojo XVI a. dešimtmečio visi Vyžuonų savininkai buvo evangelikai reformatai (Mikalojus Radvila Rudasis, Jurgis Astikas, Mikalojaus Radvilos Rudojo sūnus, evangelikai Kiškos), tad jau tada koliatorių teise bažnyčia perėjo evangelikams reformatams.

Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios panoraminis vaizdas >>>

1611 m. balandžio 16 d. šventovėje iškilmingai palaidotas Kristupo II Radvilos pirmagimis Mikalojus Radvila. 1641 m. sausio 20 d. su didelėmis iškilmėmis palaidotas kunigaikštis Kristupas Radvila Jaunasis. Ukmergės pilies teismo sprendimu evangelikų reformatų bažnyčia 1656 m. perduota katalikams. Apie 1666 m. Radvilų nekropolis perkeltas į Kėdainių didžiąją kalvinų bažnyčią.

Nuotraukos Jovitos Žiukelienės
1736 m. pastatyta klebonija. Mūrinė Vyžuonų bažnyčia 1793 m. turėjo 2 šonines koplyčias ir neseniai primūrytą priebažnytį. Jai priklausė Čerioškavietės ir Kunigiškių (anksčiau Žemaitėlių) kaimai. Per miestelio gaisrą 1796 m. kovo 26 d. bažnyčia sudegė. 1811 m. restauruota. Klebono Antano Drukteinio rūpesčiu 1891–1892 m. bažnyčia perstatyta ir padidinta, primūrytas bokštas. Įrengti 9 registrų vargonai, Kryžiaus kelio stotys. 1898 m. bažnyčią konsekravo vyskupas Gasparas Cirtautas. Baigus mūryti bokštą, 1899 m. į jį įkelti varpai. Už tai, kad jie įkelti neatsiklausus valdžios, klebonas nubaustas 300 rublių.
1912 m. apmūrytas šventorius. Per Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją išvežti varpai. Nuo 1914 m. vikaravo, vėliau klebonavo Aleksandras Mileika (1881–1944). Jis 1931 m. pastatė dviaukštę mūrinę kleboniją, 1937 m. suremontavo ir išdažė bažnyčią. A. Mileika 1941 m. suimtas ir ištremtas į Sibirą.  
Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčia - architektūros paveldo objektas, joje yra vertingų XIX a. liaudies meno kūrinių: monstrancija, komuninė (1842), taurės-kielikai (1842, 1765), arnotai, Šv. Florijono (XIX a.) ir Šv. Veronikos (XIX a.) medinės skulptūros.

Nuotraukos Jovitos Žiukelienės

Joomla templates by a4joomla