Baniutė Stefanija Baravykienė

Zofija Bartašienė

Algirdas Jonas Indrašius

Leonas Juozelskis

Ona ir Jonas Keraminai

Antanas Masionis

Pranas Nagys

Henrikas Orakauskas

Bronius Radzevičius

Pranas Saladžius

Jonas Stanys

Jonas Slapšinskas

Viktoras Šaučiūnas

Raimundas Šaučiūnas

Elena ir Juozas Straižiai

Algirdas Vyžintas

Antanas Žilinskas


Vyžuonų herbas

Vyžuonų vardas atsirado nuo  per miestelį tekančios Vyžuonos upės.  Tiesa, Lietuvoje vietovardžių, kurių šaknis prasideda –vyž, yra daug.  Dauguma kalbininkų  mano, kad jie gali būti kilę iš žodžio „vyža", iš karnų pintas senovinis apavas. Kitaip  sakant, Vyžuonos – tai vieta, kur  buvo plėšiamos  karnos vyžoms pinti. Tačiau neaišku, ar ir upėvardis Vyžuona yra tos  pačios kilmės. Pasak kalbininkų, hidronimai su –vyž  galėjo turėti bendresnę vingiuotumo, išsišakojimo, išsisukiojimo ar panašią reikšmę. Jei taip  buvo iš  tikrųjų, tai ir vingiuota upė (Vyžuona) ir   žaltys (vyžas), kuris  juda vingiuodamas, gali  būtinos pačios  kilmės žodžiai su  šaknimi –vyž.  Šiaip ar taip, žaltys buvo vienas iš labiausiai lietuvių pagonybėje gerbtų gyvūnų, laikytas gerąja namų dvasia ir šeimos globėju. Dėl gebėjimo išsinerti iš senosios odos (naujai atgimti), žaltys yra  amžinybės, nemirtingumo ir  atgimimo  simbolis. Lietuvoje  jo garbinimo reliktų  galima rasti XVI – XVII a., o kai kuriose vietose, ir vėliau.
Svarstant naujojo herbo motyvus, pritarta vietos  gyventojų prašymui Vyžuonų herbe pavaizduoti žaltį, vyžuoniškių vadinamą vyžu. Jis čia iš seno yra tapęs vietovės simboliu, net medinė žalčio-vyžo  rodyklė pastatyta prie kelio į Vyžuonas.
Heraldikoje žaltys paprastai vaizduojamas žalias. Pasirinkta sidabrinė skydo lauko spalva reiškia vandenį. Šiuo atveju ji parodo per miestelį tekančią Vyžuonos  upę. Vyžuonų herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2005 m. gruodžio 8 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 331).

Tyrėjas Irmantas Zaborskas

APTARNAUJAMA TERITORIJA: Vyžuonų seniūnija

Gyventojų priėmimo vieta, laikas: Vyžuonų seniūnijos patalpos,
Antradieniais nuo 14 val. iki 16 val.;
Ketvirtadieniais nuo 9 val. iki 11 val.

Mob. tel. 8 686 13796

Seniūnijos teritorijoje yra 32 kaimai. Didesni kaimai: Šiaudinių, Grybelių, Vyžuonėlių, Vyžuonų vienkiemis.
Seniūnijos kaimai: Antakalnių kaimas, Atkočiškės kaimas, Ažusienio kaimas, Ažuraiščio kaimas, Bėdžių kaimas, Biliūnų kaimas, Čerioškavietės kaimas, Dusynių kaimas, Galelių kaimas, Gaspariškių kaimas, Grybelių kaimas, Kaliekių kaimas, Kalinaukos kaimas,Karališkio kaimas, Kauliniškio kaimas, Meldučių kaimas, Mieleikių kaimas, Naujasodžio kaimas, Pašilių kaimas, Pašvenčių kaimas, Pauliukiškių kaimas, Plaušų kaimas, Plaušų vienkiemis, Sprakšių kaimas, Stalnioniškio kaimas, Starkų kaimas, Šeimyniškių kaimas, Šiaudinių kaimas, Vyžuonėlių kaimas, Vyžuonų miestelis, Vyžuonų vienkiemis, Zablūdavos kaimas.

 Vyžuonų seniūnaitija (Vyžuonų mstl., Bėdžių k., Čerioškavietės k., Dusynių k., Karališkio k., Pašvenčių v.s., Pauliukiškių k., Stalnioniškio k., Starkų k., Vyžuonų v.s., Meldučių k., Zablūdavos k.)

Seniūnaitė Rimutė Šeikienė, tel  +370 686 24972


Antakalnių seniūnaitija (Gaspariškių k., Grybelių k., Kalinaukos v.s., Kauliniškio k., Vyžuonėlių k., Antakalnių k.) seniūnaičio rinkimai vyks 2023-07-17 15.00 val. Vyžuonėlių k. Moliakalnio g. 4

Seniūnaitė Lina Virmauskienė


Šiaudinių seniūnaitija (Šiaudinių k., Kaliekių k., Biliūnų k.)

seniūnaitis Vytautas Markevičius, tel. +370 696 49816


Sprakšių seniūnaitija (Ažusienio v.s., Ažuraisčio v.s., Sprakšių k., Plaušų k., Plaušų v.s., Galelių k., Mieleikių k., Šeimyniškių k., Pašilių k.)

 

Joomla templates by a4joomla